Tréningek részletes leírása

 

 

A Sikeres, Cél-irányított Élet Kulcsa"

 

Mindent megkaptunk, amire szükségünk van, hogy teljesíthessük életünk célját és küldetését, és hogy boldog, önmagunkhoz hű életet élhessünk. Választ kapunk életünk fő kérdéseire: Miért vagyok itt? Mi a feladatom? A tréning megadja a szükséges eszközöket, hogy életünk küldetését és feladatait sikeresen megvalósítsuk.

Nem vagyunk véletlenek. Mindent megkaptunk, amire szükségünk van, hogy teljesíthessük életünk célját és küldetését, és hogy boldog, önmagunkhoz hű életet élhessünk. Választ kapunk életünk fő kérdéseire: Miért vagyok itt? Mi a feladatom? Mi az életem értelme, mozgatóereje? Mi tesz valóban boldoggá? A tréning abban segít és támogat, hogy a fenti kérdésekre válaszokat kapjunk, és a szükséges eszközöket, hogy életünk küldetését és feladatait sikeresen megvalósítsuk.

„A Sikeres, Jóindulatú Kommunikáció Kulcsa” tréning

 

A jóindulatú, erőszakmentes, problémamegoldó kommunikáció művészetének elsajátítása. A résztvevők megtanulják, önmagukat és másokat megérteni és becsülni, egymás határait tiszteletben tartani, az építő, harmonikus, mindig sikeres, jól működő kommunikációt használni.

A jóindulatú, erőszakmentes, problémamegoldó kommunikáció művészetének elsajátítása. A résztvevők megtanulják, önmagukat és másokat megérteni és becsülni, egymás határait tiszteletben tartani, az építő, harmonikus, mindig sikeres, jól működő kommunikációt használni.

 

„A Sokoldalú Nő - a Nőiesség Titka” tréning

 

Nő, mint lány, Nő, mint feleség, Nő, mint anya, Nő a munkahelyen.

Egyedül él és szeretné végre élete párját megtalálni? Szeretné partnerét, házastársát elbűvölni?

A tréning során azonnal alkalmazható módszereket kapunk arra, hogyan fogadjuk el és képviseljük magunkat az élet minden területén. Saját magunk tisztelete és elfogadása által merünk önmagunk lenni és nem csak másoknak megfelelni.

Nő, mint lány, Nő, mint feleség, Nő, mint anya, Nő a munkahelyen.

Szeretné nőiességét jobban hangsúlyozni? Nincs megelégedve a külsejével? Úgy érzi Ön az, aki mindig megtesz mindent családja minden tagjáért, még sincs benne köszönet? Egyedül él és szeretné végre élete párját megtalálni? Szeretné partnerét, házastársát elbűvölni? Elmúlt negyven éves és úgy érzi, a fiatalabb korosztály előnyben van egy jól fizető állás megszerzésében, illetve megtartásában?

A tréning célja: Feltárni jelenlegi problémáink okait, helyreállítani önbecsülésünket, fejleszteni önbizalmunkat. A tréning során válaszokat, megoldásokat és azonnal alkalmazható módszereket kapunk arra, hogyan fogadjuk el és képviseljük magunkat, nőiességünket az élet minden területén. Megtanuljuk, hogyan élhetünk harmóniában önmagunkkal és másokkal, életkortól függetlenül. Női kreativitásunk érvényre juttatása fontos ahhoz, hogy valódi önmagunkká váljunk, és ne a társadalom, a beidegződött családi minták által elvárt szerepet vállaljuk.

„Éld az Életed” – a csodálatos „Louise L. Hay” tréning

 

Louise Hay Kaliforniai otthonában adta át több évtizedes tudását Enüdnek.

Magyarországon kizárólag Enüd az egyetlen, akit személyesen Louise Hay tanított.

 

Én OKÉ vagyok – Te OKÉ vagy” tréning

 

Arra tanít meg ez a tréning, hogy merjünk valóban önmagunk lenni, és feltétel nélkül önmagunkat is, másokat is elfogadni. Őszintén, megfelelni akarás és manipuláció nélkül, egyenrangúan kommunikálni és élni, abban a tudatban, hogy nem kell tökéletesek lennünk: úgy vagyunk jók, amilyenek vagyunk.

A tréning felszabadít attól a félelemtől, hogy nem vagyunk elég jók…

A tréning egyensúlyt alkot a bennünk élő Gyermek, Szülő és Felnőtt részeink között,és megtanuljuk, mindhárom szerepet egyeztetni és egészséges egyensúlyban tartani.

 

„Önbizalom – Önismeret – Önbecsülés – a sikeres élet kulcsa” tréning

 

Az egészséges önbizalom és önbecsülés hiánya Magyarországon sok embert kínoz.

Olyan személyek szenvednek tőle, akik másoknak folyton megfelelni akarnak.

A tréning fejleszti az önbecsülésünket és önbizalmunkat, ugyanakkor pozitív énképpel és jövőképpel lát el. Megtanít önmagunkért felelős lenni, magunkat elfogadni, megszeretni, és valóban felnőtté válni. Ez a tréning sok kínzó kényszer alól is felszabadít.

Az egészséges önbizalom és önbecsülés hiánya Magyarországon sok embert kínoz. Olyan személyek szenvednek tőle, akik másoknak folyton megfelelni akarnak, vagy nekik görcsösen „segíteni”, tanácsokat adni, az életükbe beavatkozni. Amikor másoktól függ az önbizalmunk, egyfajta rabságban élünk, másokra összpontosítjuk figyelmünket és elhanyagoljuk saját magunkat. A tréning fejleszti az önbecsülésünket és önbizalmunkat, ugyanakkor pozitív énképpel és jövőképpel lát el. Felszabadít a korlátozó függőségeink alól. Megtanít önmagunkért felelős lenni, magunkat elfogadni, megszeretni, és valóban felnőtté válni. Ez a tréning sok kínzó kényszer alól is felszabadít.


„Szeretet, Szerelem, Házasság – a boldog, sikeres párkapcsolat kulcsa” tréning

 

Hogyan válasszunk partnert? Mi a boldog párkapcsolat titka?

Mi a férfi és mi a nő szerepe? Milyen az igazi szerelem és szeretet?

Hogyan kezeljük sikeresen a konfliktusokat?

Bevált módszerek ahhoz, hogy hogyan válasszunk bölcsen, építsünk fel jól, és tartsunk karban sikeresen egy jó párkapcsolatot egy életen át.

Hogyan válasszunk partnert? Mi a boldog párkapcsolat titka? Mitől boldogtalan egy házasság? Mi a férfi és mi a nő szerepe? Hogyan kezeljük a konfliktusokat?

Bevált módszerek ahhoz, hogy hogyan válasszunk bölcsen, építsünk fel jól, és tartsunk karban sikeresen egy életen át egy jó párkapcsolatot, ill. házasságot. Megtanuljuk a konfliktusok sikeres kezelését, a harmonikus, félelem nélküli, boldog család felépítését – ezekre tanítja a résztvevőket a tréning. Hatékony módszerek egy boldog, harmonikus, kiegyensúlyozott élet megalapozására. Milyen az igazi szerelem és szeretet? Válaszok és módszerek ahhoz, hogy tudatosan alakítsuk és építsük párkapcsolatainkat.

A szeretetteljes párkapcsolat, amire mindenki vágyik, kemény munka és érett döntések eredménye. A boldogság, amit várunk, mindazon munkánk gyümölcse, amit érte teszünk.

A tréning célja: A tartós szeretet kialakítása, saját és társunk fejlődésének elősegítése és támogatása, harmonikus párkapcsolat, működőképes család megteremtése, a konfliktusok sikeres, fájdalom- és sértődésmentes kezelése.

 

„Felszabadulás a Függőségeink (Co-dependencia) alól”


A co-dependencia - függőség valakitől vagy valamitől - "elveszett önmagunk" betegsége. Olyan személyek szenvednek tőle, akik annyira másokra összpontosítják figyelmüket, hogy elhanyagolják saját igényeiket és fejlődésüket. Mások életét próbálják élni, másoknak megfelelni, illetve másokat irányítani, és az életükbe beavatkozni. Amikor másoktól függ jólétünk és boldogságunk, rabságban éljük életünket. Ez a tréning felszabadít kényszereink alól.

 

„Mennyei Prófécia” tréning

 

Üzenetek keresése mindennapjaink eseményeiben. Mi álmaink jelentősége? Mi az, az energia, mely áthatja a Világmindenséget, melyért mindennapos küzdelmeinket folytatjuk? Hogyan lehet ezt az energiát szeretettel önmagunk számára elnyerni és másoknak átadni? Akkor válunk önmagunkká, amikor ezeket, a kérdéseket feltesszük, és a választ önmagunkban megtaláljuk.

A tréning célja a tudatos életvezetés kialakítása, intuíciónk fejlesztése, felderíteni a „véletlenek” folyamatát életünkben, az önmagunk által állított akadályok felismerése, múltbéli előítéleteink és ebből adódó problémáink feldolgozása, spirituális küldetésünk felfedezése, a felismerésekhez kapcsolódó gyakorlatok segítségével. Óriási lelki fejlődést eredményez!

 

„Minden a Tiéd lehet!”

 

Tudatos életvezetés haladóknak! Hogyan vezessük életünket tudatosabban?

Az univerzum a belső elvárásainkra reagál. Gondolataink teremtő erejét felhasználva rajtunk áll, hogyan alakítjuk pillanatról pillanatra életünket, melyek igazi értékeink, mit valósítunk meg. Minden feladat és személyes konfliktus legyőzhető a sors és a csoda érzékelése által. Tőlünk függ, hogyan fejlesztjük és használjuk azokat a rejtett képességeket, amelyeket Isteni adományként hoztunk magunkkal földi életünkbe. Az erő és a tudás bennünk van, túlléphetünk az illúziókon és vélt korlátainkon.

A tréning célja: Lelki küldetésünk felfedezése, életünk értelmének és feladatainak tudatosítása. A tréning során élményszintű gyakorlatok és beszélgetések segítségével feldolgozzuk múltbéli sérüléseinket és személyes problémáinkat, kialakítjuk a lehetőségek végtelenéből jövőképünket. A tréning célja a tudatos, sikeres életvezetés kialakítása, intuíciónk fejlesztése, felderíteni a "véletlenek" folyamatát életünkben, az önmagunk által állított akadályok felismerése, múltbéli előítéleteink és ebből adódó problémáink feldolgozása, spirituális küldetésünk felfedezése, gyakorlatok segítségével.

 

„Sikeres Gyereknevelés, Szeretettel és Következetesen”

 

Különösen ajánljuk szülőknek, pedagógusoknak, gyermekvédelemmel foglalkozó szakembereknek. A tréningen megtanuljuk, hogy mikor mire képes a gyermek és mi fontos a normális, egészséges fejlődése érdekében. Kiváló módszereket kapunk arra, hogyan kezeljük a gyermeket fejlődése különböző szakaszaiban. Megtanuljuk fejleszteni gyermekeink egészséges önbecsülését és támogatni őket az életre való felkészülésben, és abban, hogy kiegyensúlyozott, harmonikus, bölcs felnőttekké és szülőkké válhassanak.

 

„Visszatérés önmagunkhoz”- a bennünk élő belső gyerek

 

"Belső gyermekünk" gyógyítása, a múlt feldolgozása és elengedése, valódi énünk és önbecsülésünk erősítése, felszabadulás a gyermekkori sérüléseink és a co-dependencia alól. Élményszintű szituációs gyakorlatok segítségével, hatékony módszerek egy boldog, harmonikus, kiegyensúlyozott élet megalapozására.

 

„Éld az Életed” Louise Hay Tréning

 

Csodálatos „Louise Hay” tréning, melyet Louise Hay személyesen adott át Enüdnek Kaliforniában, azért, hogy Magyarországra hozza tanítását. Enüd egyike azon kevés személyeknek, akiket Louise Hay személyesen kiképzett, és akinek nagy szeretettel átadta több évtizedes tudását - Enüd az egyetlen Magyarországon!

 

„Siker az életben” - 6 - hetes tréning sorozat (hetente egy este)


Óriási fejlődést nyújt a következőkben:

• Önismeret és Emberismeret

• Sikeres, Boldog Párkapcsolatok

• Sikeres Emberi Kapcsolatok

• Konfliktusmegoldás

• Önbecsülés, Önbizalom

• Hatékony, Jóindulatú Kommunikáció

• A Sikeres Jövőkép Alkotása

• Felszabadulás a Co-Dependenciából